Detta är de ja eller nej generator.
— Ja eller nej ? —
Svaret är ...